Stønader

Publisert: torsdag 3. mai 2007

Det finnes tre stønader som du kan ha rett på når du nå har et barn med nedsatt funksjonsevne.

Den som flest vil ha rett på er Hjelpestønad. Denne er ikke behovsprøvd i forhold til familiens økonomi.

Ut fra behovet for pleie og ekstra utgifter på grunn av den nedasatte funksjonsevenen. De aktuelle stønadene her er Forhøyet hjelpestønad og Grunnstønad.

I tillegg til økonomisk støtte, kan man få støttekontakt og avlastning. Støttekontakt er for at barnet skal få hjelp til å mestre hverdagen. Avlastning er for at familier med stor belastning skal kunne "hente seg inn" og ta seg av familiens øvrige barn.

 

 For utdypende informasjon om rettigheter finnes:

  • Barn og unge med nedsatt funksjonsevne - hvilke rettigheter har familien? Se her. Utgitt av Sosial og helsedirektoratet. 
  • Rettigheter for barn og unge med funksjonshemming. Utgitt av Statens råd for funksjonshemmede