Diagnoser innenfor autismespekteret

Publisert: torsdag 16. august 2007

En autismespekterforstyrrelse kalles gjerne for en gjennomgripende utviklingforstyrrelse. Det finnes ulike diagnoser innen for spekteret.

I tillegg har man:

  • Retts syndrom
  • Annen desintegrativ forstyrrelse i barndommen
  • Forstyrrelse med overaktivitet forbundet med psykisk utviklingshemming og bevegelsessterotyper
  • Andre spesifiserte gjennomgripende utviklingsforstyrrelser
  • Uspesifiserte gjennomgripende utviklingsforstyrrelser