Støttekontakt

Publisert: mandag 28. mai 2007

Man kan få støttekontakt for å få hjelp til å mestre hverdagen og å få en meningsfull fritid. Dette er for å hjelpe barnet til å finne seg tilrette blant jevnaldrende.

Støttekontakten kan være med på faste fritidsaktiviteter, i svømmehallen, på kino etc.

Dette er en kommunal oppgave, og betales av kommunen. Det er også kommunen som avgjør hvem som  har behov for støttekontakt.

Aldersgrensen på de som er støttekontakt varier fra kommune til kommune (16-20 år). Det viser seg dessverre, at det kan være vanskelig å få en støttekontakt selv om dette er bevilget, siden det i mange kommuner mangler støttekontakter.

Merk at dette med støttekontakt er et tilbud også voksne kan få, og at målsettingen er en meningsfull fritid.