Når samarbeidet blir borte - hjelp til å løse konflikten

Publisert: mandag 1. oktober 2007

Det er dessverre mange i dag som opplever at man ikke får den hjelpen som man mener man trenger. Mange føler at de ikke blir hørt  og at brukeren, en selv eller barnet, ikke har et tilbud som fungerer. Dette danner grunnlaget for mange konflikter. Disse konfliktene gjør som regel at brukeren får et redusert tilbud, siden partene ikke klarer å bli enige.

Konflikter oppstår gjerne i overgangsfaser (fra barnehage til skole, til arbeid, egen bolig etc.), på grunn av manglende kompetanse og i foreldresamarbeid og brukermedvirkning.  

Sosial- og helsedepartementet og Universitetet i Oslo opprettet Autismenettverket, som er et nasjonalt funksjonsrettet kompetansenettverk for autisme. Autismenettverket består av autismeenheten som skal være en faglig enhet, og i tillegg finnes det ulike knutepunkter med spisskompetanse på ulike områder. Et av knutepunktefunksjonene i Autismenettverket, er knutepunkt for mekling og krisehåndtering.  Disse kan bistå når man ikke finner løsninger, og situasjonen er blitt fastlåst.

I dag mottar knutepunktet mellom 50 og 60 henvendelser årlig, men man antar at det er mange flere alvorlige konflikter rundt om i landet enn de som kommer inn her.

Knutepunktet arbeider for å få partene ut av den fastlåste situasjonen, slik at man igjen kan samarbeide til brukerens beste. Som de selv sier det: “Krigens” siktemål børe være å oppnå en “vinn–vinn” situasjon der samarbeid og gjensidig respekt er nøkkelord.

Du kan lese mer om erfaringene de har gjort seg på innenfor dette området, i rapporten Mekling og konflikthåndtering i autismefeltet (PDF)