Tilbud til voksne med diagnose

Publisert: lørdag 10. januar 2009

Et av foruments medlemmer har fått diagnosen autisme i en alder av 37 år oppdaget som så mange andre at det fantes ingen tilbud om kurs eller annen hjelp til opplæring i hva dette innebærer, og hvordan fremtiden kan bli for voksne.

De fleste som får denne diagnosen sitter antakelig med tusen spørsmål, og mens det er gode tilbud
for foreldre til barn og unge, så er det, så langt jeg kan se,  tilærmet ingen tilbud til voksne aspergere.
 
Han sendte et brev til departementet, og fikk tilbakemelding, at de visste at Helse-Fonna hadde et meget
bra opplegg for barn og unge, og de ba ham utfordre dem på om de kunne vurdere å også lage tilbud
til voksne med denne diagnosen.
 
Som du ser under er de ikke helt fremmed for dette, og de vil se på om det kan være behov for et slikt
tilbud.
 
Jo flere vi er som klager på dårlig tilbud, jo større er jo muligheten for at det kan komme gode tilbud til oss.

Vi legger derfor ut svaret fra Helse-Fonna slik at også andre voksne som savner et tilbud kan få muligheten til å kontakte dem.
 

Hei

Har mottatt forespørselen din om tilbud til voksne personer med Aspergers. Som du allerede har undersøkt har vi ikke et slikt tilbud nå, men vi er glade for alle behovsmeldinger, og vil undersøke litt mer om dette er ett større behov, og om vi i Helse- Fonna event. kan få til et slikt tilbud.
Lar høre fra oss igjen når vi har fått mer oversikt.

Vennlig hilsen
Christense Eileraas EK
Funksjonsleder LMS Haugesund
TLF 52732880

 

Helse-Fonna har telefonnummer til sentralbord 05253 og kontaktepost [email protected].