Tidlige tegn på autisme

Publisert: torsdag 16. august 2007

Det forskes i dag en del på det å finne tidlige symptomer på autisme. Den største fordelen med tidlig å kunne finne de barna som er i faresonen, er at man da kan stimulere hjernen i den viktige utviklingsperioden frem til 2-års alder. I tillegg er det viktig for foreldre, for det er ikke alltid så lett å få hjelp i helsevesenet når man selv ser at barnet er annerledes, men ikke vet hvorfor.

 

Tidlig intensivert trening kan føre til et bedre språk, høyere IQ, og at familien generelt får et enklere og kvalitetsrikt liv

 

6 måneder:

Forskning fra bl.a Osnat og Philip Teitelbaum viser at man allerede ved seks måneders alder kan identifisere barn innenfor autismespekteret. I dag kommer en barneautisme diagnose typisk ved 3-4 års alder, mens en asperger diagnose typisk kommer fra 6 års alder og helt opp til 20-30 års alderen.

 

Det man har sett på disse barna så tidlig er dårligere motorikk. Selv hos asperger barn, som er vanskeligere å diagnostisere enn barneautister, kunne man se at de har et asymetrisk bevegelsesmønster, og en del kunne ikke sitte selvstendig ved 6 mnd.

 

12-18 måneder:

 • Barn som senere ble diagnostisert med autisme brukte mindre tid til å se på andres ansikter enn andre ved ett års alder.
 • Ikke noe peking ved ett års alder
 • Ingen babysnakk ved ett års alder, ingen enkeltord ved 16 måneder og ingen to ordsfraser ved to års alder.
 • Enhver form for tap av språk ferdigheter til enhver tid
 • Ingen liksomlek.

 

2år ->

 • Liten interesse i å få venner
 • Ekstremt kort varighet av oppmerksomhet
 • Ingen respons på sitt eget navn, til forskjell fra andre barn
 • Liten eller ingen øyekontakt
 • Repeterende kropps bevegelse, vifting med hender eller vugging av kroppen.
 • Intense raserianfall
 • Bli fiksert av et enkelt objekt, f.eks takvifte
 • Sterk motstand mot endring av rutiner
 • Oversensitiv på spesielle lyder, berøring eller lukter
 • Vanskeligheter med å få venner
 • Leker gjerne med harde leker
 • Kan ha større interesse av for eksempel å snurre på hjulet på lekebilen, enn å kjøre med den.
 • Liker best å være/ leke alene
 • Repeterende lek – leke den samme leken om og om igjen.
 • Vanskeligheter med å lese ikke-verbal kommunikasjon, som for eksempel ansiktsutrykk.
 • Ingen forståelse for at andre kan tenke eller føle annerledes enn dem selv
 • Ekstremt opptatt av et smalt interessefelt, f.eks  togtabeller.
 • Dårlig motorikk
 • Lite fleksible på sine rutiner
 • Mekanisk, nesten som en robot i talen.

 

  

Det er viktig å påpeke at disse symptomene ikke sier at ditt barn har autisme. Dette kan være tidlige tegn, men er ikke et bevis på at barnet hører til innen for autismespekteret!

 

I tillegg vil ikke det at barnet ikke følger helt disse punktene tilsi at barnet ikke kommer innenfor autismespekteret. En del barn som senere blir diagnostisert med asperger kan f.eks ha et tidlig godt utviklet språk og tidlig gode leseferdigheter.

 

 

Kilde bl.a.:      Osnat and Philip Teitelbaum (University of Florida)

                        UW Autism Center (University of Washington)

                        Autismforum.se