Reaksjon

Publisert: onsdag 30. mai 2007

Diagnosen er nå et faktum, og dette kan være en lettelse siden man nå har fått et navn på det. Likevel kan dette være vondt, veldig vondt.

Samtidig som man får en diagnose, et startsted for hvor man skal gå videre, mister man det "friske" barnet man hadde. Man må se i øynene at man har et barn som har fremtidige utfordringer.

Vi har funnet en dansk artikkel som veldig godt beskriver en del av det man kanskje må gjennom.

Tab og sorg av Michael McDowell.