Starte diett?

Publisert: fredag 15. juni 2007

Det er en ting som er viktig og merke seg med en slik diett, og det er at den bør settes opp i samarbeid med kvalifisert helsepersonell! Det er viktig å påse at barn som får visse matvarer fjernet i kostholdet sitt, likevel får et fullverdig kosthold.

En annen ting er at det pr i dag ikke gis noen form for økonomisk støtte til et slikt kosthold. Spesialvarer som man vil måtte ha i slike tilfeller er mye dyrere enn standard matvarer.

Etter det vi kjenner til jobbes det med å få til støtteordninger for dette, men hvor man eventuelt er i denne prosessen kjenner vi ikke til. Det kan derfor være langt fram, om det i det hele tatt kommer igjennom en slik ordning.

Dersom en slik ordning skulle komme i fremtiden, vil det være nyttig at dietten startes i samarbeid med hjelpeapparatet slik at man kan dokumentere at man faktisk har hatt en effekt av det endrede kostholdet.

Siden det i dag er så intressant med diett i forhold til autisme, har Sosial- og helsedirektoratet utarbeidet en folder om temaet. Denne an lastes ned her.