Proteinintoleranse og symptomer

Publisert: fredag 15. juni 2007

Det finnes i dag en del forsking på dette området, selv om resultatene foreløpig ikke er allment akseptert i alle miljøer. En av pionerene på området er norske  Dr. med. K. L. Reichelt.

Det man ser er at endel menesker reagerer på proteinet i mel (gluten) og/ eller i melk (kasein). Det som da skjer er at kroppen mangler et enzym som bryter ned disse proteinene. Når disse proteinene fordøyes dannes det peptider. Disse hoper seg opp i kroppen og påvirker funksjoner i hjernen.

Det har vist seg at disse petidene kan ha betydning i forhold til bl.a autisme, ADHD og depresjoner.

Eksempler på symptomer på proteinintoleranse:

 • Mavesmerter/avføringsproblemer. Spesiell lukt.
 • Ekstre konsum av visse matvarer, spiser mye av det som trolig ikke tåles, ”avhengighet”/ aversjon mot visse matvarer
 • Mørke ringer under øynene/blekhet.
 • Overømfintlig, søker ikke trøst på vanlig måte.
 • Meget var overfor lyder og lys.
 • Sengevæting.
 • Epilepsi.
 • Dysleksi.
 • Uforklarlig overvekt/hevelser/ uforklarlig undervekt.
 • Unormalt mye svetting om natten.
 • Utslett, eksem.
 • AD/HD.
 • Allergi/intoleranse.
 • Muskelsmerter/leddsmerter.
 • Dårlig sosial fungering med få venner. Knytter seg lite til andre.
 • Overaktivitet/passivitet.
 • Konsentrasjonsproblemer.
 • Avhengig av faste rutiner.
 • Aggresjon/depresjon, ekstremt sinne selv over bagateller.
 • Synes alt er leit og vanskelig det meste av tiden, uten initiativ.
 • Diskusjonsmani, blir aldri ferdig.
 • Utrolig trassig.
 • Ektstrem grenseutprøving.
 • Fryktløs for farlige forhold / Frykter helt ufarlige forhold.
 • Lærevansker.
 • Svært impulsiv.

Listen med symptomer er hentet fra Norsk Protein Intoleranse Forening (NPIF), som også kan gi mer utfyllende informasjon om protein intoleranse her.