Grunnstønad

Publisert: mandag 28. mai 2007

Denne informasjonen er hentet fra nav sin side (www.nav.no)

Grunnstønad kan gis til å dekke - helt eller delvis - ekstrautgifter som er oppstått på grunn av en lidelse.

Satser

Grunnstønad (pr 1. januar 2013)

 Kilde: http://www.nav.no/