Professor Em Hans Asperger

Publisert: mandag 16. mars 2009

Hans Asperger ble født 18. februar 1906 på en bondegård som ligger i Hausbrunn ved Wien i Østerrike. Hans Asperger var eldst av to søsken. Hans mor og far kom fra bondeslekter. Asperger viste i tidlig alder og ha et spesielt talent samt intens interesse i det Tyske (Østerrikske) språket. Fra grunnskolen og i hele livet elsket han stadig og sitere Østerrikes nasjonalskald Franz Grillparzer, som han hadde ubegrenset med sitater fra, til sine skole kammeraters fortvilelse.
Han elsket også og omtale seg selv fra en 3 persons perspektiv.
 
Hans Asperger var også kjent hele livet for å bli sint dersom noen fleipet med han. Som barn utviste han mange trekk etter syndromet som ble oppkalt etter han. Han hadde også vanskeligheter med og få seg venner og han ble oppfattet som et ensomt barn. Det var først på 1920-tallet da han ble medlem i ungdomsbevegelsen til det Nasjonal Sosialistiske Tyske Arbeider Partiet han fikk jevnaldrende venner som han hadde resten av livet. Han giftet seg i 1935 og fikk fire døtre og en sønn. Asperger hadde motoriske (bevegelse) problemer men var likevel glad for å være ute i skog og mark, særlig i fjellrike terreng.
 
Etter fullføringen av humanistisk gymnas i Wien, studerte han medisin ved universitetet i Wien og fikk sin doktorgrad i 1931. Asperger begynte som assistent ved barneklinikken ved universitetssykehuset i Wien, og fra 1932 ledet han den medisinskpedagogisk avdelingen.
 
I 1944 presenterte han publikasjonen (Habilitationsschrift) Die autistichen psychopaten kind im alter (autistiske psykopater av barnets alder).
Begrepene ville i dag mest sannsynligvis ha blitt erstattet med, autistiske gjennomgripende utviklings forstyrrelse hos små barn.
 
Hans Asperger sin publikasjon innholder beskrivelser av fire gutter, Fritz V, Harro, Ernst og Hellmuth. Der de hadde gjennomsnittlig til høy intelligens, manglende evne til å få venner, manglende empati, forstyrrelser i øyenkontakt, problemer med å forstå kroppspråk og ansikstsmimmikk, problemer eller bokstavelig fortolkning av språk, intens interesse og utforskning av et smalt felt og motoriske forstyrrelser. Og de manglet følelsemessig engasjementer.
 
Han kalte barna ofte for ¨kleine professoren¨ små professorer fordi de hadde store og detaljerte kunnskaper innen deres smale interesseområde. Igjennom mange år ble over 400 barn studert av Hans Asperger, og det ble publisert over 300 vitenskapelige artikler.
 
Fritz V ble fulgt opp av Hans Asperger gjennom hele livet og han ble selv professor i astronomi og løste en feil i Isaac Newton sitt arbeid. Denne detaljen hadde Fritz V lagt merke til som barn.
 
En annen av Professor Hans Asperger sine pasienter, forfatteren Elfriede Jelinek mottok Heinrich böll prisen i 1989, Georg Bücher pris i 1998, Stig Dagermann prisen samt Nobelprisen i litteratur i 2004.
 
Fra 1946 ble han direktør ved pediatrisk avd. en stilling han hadde i over 20 år.
Hans Asperger ble professor i pediatri i 1962. pediatri (Gresk: pais = barn + iatros = lege) som er den medisinske spesialiteten som beskjeftiger seg med barnesykdommer. Leger som er spesialister i pediatri kalles barneleger.
 
I 1977 ble Hans Asperger Professor Emeritus (Em.) som er en betegnelse på en pensjonert professor. På latin betyr emeritus, uttjent. Og er en tittel som tildelest etter fortjeneste. Det betyr at de som mottar denne tittelen beholder sin professortittel etter de er pensjonert. Begrepet kan oppfattes som en ærestittel.
 
Hans Asperger avholt forelesninger til det siste. Og sin alle siste forelesning holdt han 6 dager før sin død den 21. oktober 1980 i en alder av 74 år.
 
Etter artikler av den britiske barnepsykiater Lorna Wing i 1981, fikk denne milde formen for autisme, begrepet Asperger Syndrom. Og ble benyttet i mange land, i Norge ble diagnosen benyttet fra 1994.
 
(Artikkelen er et sammendrag fra Wikipedia norsk, svensk, dansk, engelsk og tysk side, det gjøres oppmerksom på at informasjonen på flere språk kan virke selvmotsigende, ¨så dette artikkel sammendraget, kan inneholde noen feil¨.)
 
Sammendraget er skrevet av Cato Aasen, som selv har Asperger Syndrom og artikkelen kan benyttes fritt til alle foremål.