Metoder og tilrettelegging

Publisert: tirsdag 26. februar 2008

Her vil vi beskrive ulike metoder og tilrettelegging man kan benytte for å assistere spesielt barna i hverdagen.

  • +/- skjema kan brukes til å kartlegge hva barnet misliker i en situasjon og hvorfor.
  • Sosiale historier brukes til å gjøre barnet trygg på hvordan man (sosialt) skal oppføre seg i ulike situasjoner.
  • Les også artikkelen om en forenklet forklaringsmodell som hjelper å forklare hvordan personer med autisme har det og hvorfor de oppfører seg som de noen ganger gjør.