Sosiale historier

Publisert: tirsdag 26. februar 2008

En sosial historie er kort forklart en kort og enkel historie som er skreddersydd for barnet. Den skal beskrive en konkret sosial handling som barnet er utrygg på, den skal beskrive hvordan man skal oppføre seg i den gitte settingen. Barn med autisme og AS sliter med de sosiale spillereglene. En slik sosial historie skal være til hjelp ved at barnet leser historien i forkant (evt. blir lest den for om han/hun ikke selv kan lese) og dermed blir trygg på situasjonen ved at han/hun vet hvordan man skal oppføre seg.

Er ikke så lett å forklare, men et kort eksempel kan kanskje gjøre det klarere.

Eksemplet er hentet fra kurset som BUP lokalt her holdt:


Om leggesituasjonen

Jeg heter Tore og jeg har en bror som heter Per.
Klokka 21.00 skal Per og jeg gå opp for å legge oss.
Jeg vil gjerne at Per går opp samtidig med meg.
Det er mamma og pappa som skal passe på at Per
også går opp samtidig med meg.
Jeg skal la mamma og pappa ordne opp i det.
Hvis Per og jeg ikke herjer, får vi alle en hyggelig avslutning på dagen.


Historien over begynner med kjente fakta og forklarer "problemet" nemlig at Tore ønsker at Per skal gå opp samtidig med ham. Det blir det tydligvis en del bråk av. Målet med historien er å lære Tore at det er mamma og pappa som skal passe på Per. Til sist slutter historien med en liten kontrollsetning om at hvis Per og Tore oppfører seg så får alle det hyggelig.

Vi lærte en masse tips til hva man skulle og ikke skulle gjøre i slike historier, men det viktigste var ikke å være negativ (ikke beskrive hva som IKKE skal gjøres, men heller hva som skal gjøres), være konkret og kort slik at barnet skjønner historien. Historien skal stemme for barnet og være tilpasset ham/henne.

Historien leses av barnet (eller blir lest for barnet) regelmessig inntil situasjonen ikke lenger er noe problem. Barn som er gamle nok kan etterhvert selv være med å skrive historien slik at det alt blir "rett". Sosiale historier leser man i forkant av situasjonen de beskriver slik at barnet har oppskriften klar og føler seg trygg på hvordan man skal oppføre seg når situasjonen inntreffer.

Når det gjelder aldersgruppe så begrenser det seg når personen kommer i tenårene og syntes slike historier er barnslige.

Ytterligere lesning:
http://www.langemyrskole.no/SIDER/fag/Sosiale_historier/Sosiale_historier.htm
http://www2.skolenettet.no/skolenettet/data/f/1/04/11/9_802_0/SOSIALE.doc
http://www.nordvoll.gs.oslo.no/
http://spiss.homestead.com/omhefter.html
(se hefte 6)
http://www.thegraycenter.org/social-stories (engelsk)