Fremgangsmåte

Publisert: fredag 15. juni 2007

Dersom det er mistanke om proteinintoleranse må man få rekvirert en prøve hos fastlegen, psykologen eller en annen teraput. Denne bestiller prøven og du får test settet hjem for å foreta prøven. Selve prøven bestilles hos Neurozym Pharma AS. Rekvirenten kan finne informasjon om fremgangsmåte her.

Selve prøven er en urinprøve som fryses og så sendes til Neurosyms labratorie for analyse. Svaret blir returnert til rekvirenten. Ut fra dette resultatet kan man se om det er hensiktsmessig å forsøke en proteinfri diett.

Det som er veldig viktig å merke seg er at man i forkant av en slik test ikke må ha startet en diett. Kroppen bør en tid før prøvetaking ha normalt god tilgang på både mel og melk hvis resultatet skal bli reelt.

Det er viktig og merke seg at dette ikke er den samme testen som fastlegen tar ved en blodprøve. Man kan få negativt resultat på blodprøven, men gjøre et utslag på peptide analysen av urinprøven.