Atypisk autisme

Publisert: torsdag 16. august 2007

Atypisk autisme er en gjennomgripende utviklingsforstyrrelse som skiller seg fra barneautisme ved at symptomene først forekommer etter at barnet har fylt tre år. Grunnlaget for å tilfredsstiller de tre grunnleggende settene av diagnostiske kriterier (gjensidig sosial interaksjon, kommunikasjon og restriktiv, stereotyp eller repeterende atferd) er i tillegg avvikende, slik at ett eller flere av disse atferdsområdene ikke kan klassifiseres som (tilstrekkelig) påfallende. Atypisk autisme ses ofte i sammenheng med psykisk utviklingshemming og hos mennesker med alvorlige spesifikke språkforstyrrelser.

Kilde: http://www.glennesenter.no/Malgrupper.htm#Atypisk